Skip to main content

As residencias de tempo libre de Panxón e O Carballiño reabrirán as súas portas para estadías familiares neste verán

Durante o ano 2020 ambas residencias de tempo libre permaneceron pechadas por mor da pandemia, pero neste 2021 a Xunta de Galicia opta por volver a abrir as súas portas para que as familias galegas poidan utilizalas e favorecer, así,a comunicación e participación persoal e socio-familiar, cumprindo unha importante función social.

Durante a visita ao Carballiño, Jacobo Rey asegurou que, grazas á evolución positiva da situación epidemiolóxica e ao avance no proceso de vacinación rexistrados nestes últimos meses, o Goberno galego considera que é posible ofrecer este servizo coas máximas garantías de seguridade para as persoas usuarias. Ademais, adiantou que o prazo de solicitude desta convocatoria se manterá aberto 10 días hábiles e que as quendas abranguerán desde xullo ata finais de agosto no caso de Panxón, e de agosto a setembro no do Carballiño.

Dado que a situación de pandemia aínda non se pode dar por pechada completamente, o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, informou da introdución dalgúns cambios na orde co fin de adaptala ás circunstancias actuais e asegurar que as estadías nas residencias contan coa máxima seguridade.

Deste xeito, e co fin de permitir a convivencia das distintas familias coas maiores garantías, o número de prazas dos usuarios nas distintas quendasredúcese sensiblemente. Así, as residencias de Panxón e O Carballiño, que viñan ofertando un total de 185 e 162 prazas respectivamente, contarán en cada quenda con 90 prazas no caso de Panxón e 75 prazas no do Carballiño, chegando a sumar máis de 900 prazas durante toda a tempada estival. Debido á limitación de aforo, e coa finalidade de asegurar unha maior rotación, as estadías ofertadas serán máis curtas, de seis días, para as familias.

Outra das novidades desta nova convocatoria dará preferencia a catro colectivos en todas as quendas: as familias numerosas, as monoparentais, as de acollemento e as vítimas de violencia de xénero. Ata este momento estas unidades familiares tiñan preferencia en quendas específicas, pero esta vantaxe amplíase agora a todas.

A orde establece, así mesmo, que a metade das prazas,como mínimo,resérvanse para usuarios procedentes doutros territorios distintos ao de Galicia.Ademais, todas as solicitudes canalizaranse a través das xefaturas territoriais e a selección da totalidade das prazas farase por rigorosa orde de entrada e non por sorteo, como viña sendo habitual nas anteriores convocatorias.

Jacobo Rey puxo en valor este novo paso cara a diante tras este último ano protagonizado pola Covid-19, e destacou o enorme e impecable labor que se está a facer desde os centros residencias para asegurar a máxima calidade e benestar dos usuarios e das súas familias.
Consellería de Política Social