Skip to main content

A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Lugo celebra o Día das Letras Galegas en Bulgaria

Xiz, membro da asociación, falou de Fernández del Riego, o seu papel na creación do "Día das Letras", os 60 anos que se cumprían desde a primeira edición en 1963, e o exemplo que para a vitalidade do Galego supón a existencia de destacados escritores "alófonos" - Pérez Creus, Anne Marie Morris ou García Lorca, entre moitos outros -, asi chamados por Alonso Montero os non galegos con obra importante no noso idioma.

O acto rematou co canto colectivo do Himno Galego.

Similares actos téñense celebrado nos últimos anos con motivo da viaxe dos Amigos do Camiño a Rumanía, Xordania ou Sicilia.
Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na provincia de Lugo