Skip to main content

Centro de Iniciativas Turísticas Meigas e Trasgos

Centro de Iniciativas Turísticas Meigas e Trasgos

Lugar do Chanto s/n - 27600
Sarria (Lugo)
670424516;
Responsable: 
Julio Gonzalez Lopez
Descripción: 
Son fins desta asociación a realización de actividades de fomento da cultura en tódalas súas manifestacións,tales como a organización de concertos de música, certames literarios e artisticos en xeral, o ensino de música e danza, exposicións, protección do patrimonio histórico-artistico e do medio ambente natural, a exaitación da gastronomfa propia da comarca de Sarria e de Qalicia, a organización de eventos e festas de carácter lúdico-cultural, e a promoción da actividade deportiva en xeral; a investigación, fomento e difusión do foll<lore de Qalicia en calquera das súas manifestación1 asi como da cultura galega en xeral; elaborar e difundir información turística da comarca de Sarria facilitando información turística a cantos a soliciten, e asesorar ós organismos turísticos das diferentes administracións en cantos asuntos lle sexan sometidos a consideración, e a recuperación, conservación e promoción do Camiño de Santiago; así como a difusión da cultura derivada del
Actualiza los datos de TU EMPRESA
 
Relacionado en Sarria