Skip to main content

O MARCO avanza a súa programación de exposicións para o primeiro semestre de 2021

Nun balance positivo tras un ano especialmente complexo, ao longo deste 2020 conseguiuse manter a actividade cultural en condicións sanitarias seguras, e paralelamente avanzar en tareas prioritarias a medio e longo prazo: reparación de cubertas, acondicionamento de distintos espazos, instalación de novos sistemas de peche, e establecemento de criterios de eficiencia e control de gasto enerxético, en liña coas directrices do ICOM e os seus Obxectivos para un Desenvolvemento Sostible.

Ao mesmo tempo, avanzouse na colaboración con outras institucións (Universidade de Vigo, Fundação Carmona e Costa, Instituto Camões, AC/E, Fundación “la Caixa”, Fundación Sabadell, Fundación ABANCA) e museos, nomeadamente o MEIAC de Badaxoz para a coprodución e itinerancia das exposicións de Celeste Garrido e Glenda León en ambas as dúas sedes.
Cara ás perspectivas de futuro e programación de 2021, un dos feitos máis relevantes é a próxima reapertura das salas de exposición da planta baixa, o que —sempre que a situación o permita— recuperará para o público algúns dos espazos máis singulares do edificio. Para esta especial ocasión, a proposta reúne “4 PROXECTOS” dos artistas Mónica Alonso, Mar Vicente, Salvador Cidrás/Juan Cidrás, e Rosendo Cid, concibidos específicamente para cada un dos espazos da planta baixa.

A partir de mediados de abril, reforzando este interese e compromiso polas mostras de producción propia, a individual de Din Matamoro centrará a programación nas salas do primeiro andar. Un percorrido pola obra máis recente e evocadora dun artista esencial, que coincidirá no tempo coa mostra de Glenda León, posible grazas á colaboración co MEIAC de Badaxoz; Museo que comparte co MARCO o seu pasado como cárcere, un feito co que establecen un diálogo algunhas das obras presentes nesta exposición.

AVANCE EXPOSICIÓNS 2021

PLANTA BAIXA

26 marzo - 29 agosto
“4 PROXECTOS”
Mónica Alonso
Mar Vicente
Salvador Cidrás e Juan Cidrás
Rosendo Cid

PRIMEIRO ANDAR

Din Matamoro
16 abril - 12 setembro 2021

Glenda León
Abril - agosto 2021

PLANTA BAIXA

Manuel Quintana Martelo
10 setembro – 9 xaneiro 2022

PRIMEIRO ANDAR

Alfredo Alcain
24 setembro 2021 - febreiro 2022

XXV Maratón Fotográfico “Concello de Vigo”
Outubro - decembro 2021
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo